Die Groot Trek – Ongesensor

deur Robin Binckes en Adri Kotze

In die vroee beplanningsfase van die Vryheidspark was Robin Binckes ‘n lid van die subkomitee oor geskiedenis. Die mate van debatvoering en bespreking – meestal heftig – het Binckes verstom. So te sê elke bespreking is uit presies die teenoorgestelde siening vertolk. Een van die mees omstrede onderwerpe was die Groot Trek, die Boere se eksodus uit die Kaapkolonie in 1838. Skrywers oor die onderwerp het tradisioneel die gebeure nie net uit die perspektief van “wit geskiedenis” benader nie, maar hoofsaaklik uit die van “Afrikanergeskiedenis”. Dit is nog altyd gesien as ‘n “Afrikanergebeurtenis”, maar dit was allermins.

Die Groot Trek en die gebeure wat daartoe aanleiding gegee het, het elke deel van die samelewing betrek – Zulu, Sotho, Ndebele, Xhosa, Khoisan, Khoikhoi, Bruin, Brits, Engelssprekende Suid-Afrikaner en Boer – en dit is tyd om die trek in daardie lig, in die konteks van ‘n onbevooroordeelde, moderne Suid-Afrika, uit te beeld. Soos wat gewoonlik die geval is in geskiedenis, hou al die gebeure verband met mekaar.

Koop hier